Sibyllegatan 36, 114 43 Stockholm 072-529 76 00

Meny

Middagsmeny

Avsmakningsmeny (Minimum 2p)
Dryck
Cocktail Meny